NGĂN CHẶN, XỬ LÝ VIỆC KINH DOANH THUỐC BVTV NHẬP LẬU, NGOÀI DANH MỤC

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) vừa có văn bản gửi Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục.

Theo Cục BVTV, từ năm 2017 đến nay, Bộ NN-PTNT đã loại bỏ 12 hoạt chất (gồm: Carbendazim, Thiophanate Methyl, Benomyl, Paraquat, 2,4D, Acephate, Diazinon, Zinc phosphide, Malathion, Chlorpyrifos ethyl, Fipronil, Glyphosate), 1.706 tên thương phẩm thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường và 1.265 hàm lượng hoạt chất không đáp ứng quy định ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Đưa vào danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam đối với 02 hoạt chất (Carbufuran và Trichlorfon).

Vừa qua, Cục BVTV đã tiến hành tiêu hủy hơn 6 tấn thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục. Ảnh: Trung Quân.
Vừa qua, Cục BVTV đã tiến hành tiêu hủy hơn 6 tấn thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục. Ảnh: Trung Quân.

Tuy nhiên, do một bộ phận người dân chưa nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của việc sử dụng các thuốc BVTV đã bị loại ra khỏi danh mục, vẫn còn thói quen, nhu cầu sử dụng các loại thuốc BVTV nói trên, đã tạo điều kiện, gián tiếp tiếp tay cho các đối tượng lén lút nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, cung ứng tới người dân để sử dụng.

Mặc dù, hành vi nhập lậu, kinh doanh thuốc BVTV ngoài danh mục là đơn lẻ, lén lút, số lượng không lớn nhưng để ngăn chặn, giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm về nhập lậu, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục và nâng cao nhận thức của người dân trong việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, Cục BVTV đề nghị Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phối hợp với các cơ quan công an, quản lý thị trường và Ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV nhập lậu (thuốc BVTV ngoài danh mục, thuốc BVTV đã bị loại ra khỏi danh mục, thuốc BVTV trong danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng ở Việt Nam, thuốc BVTV có nhãn bằng tiếng nước ngoài bao gồm các hóa chất bảo quản và kích thích sinh trưởng…) trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân không buôn bán, sử dụng các loại thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam; thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục; sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc bốn đúng.

Nhân rộng mô hình các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp từ cung ứng vật tư đầu vào đến thu mua sản phẩm đầu ra theo hướng an toàn, nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nguồn: nongnghiep.vn